Започна обсъждането на проектобюджета на Община Разград за 2022 г. на заседания на постоянните комисии в Общинския съвет

Обсъждането на проекта за бюджет на Община Разград за 2022 г. на заседания на постоянните комисии в Общински съвет-Разград започна…