До 15 септември 2021 г. МИГ Исперих приема проекти за производствени инвестиции в малки и средни предприятия

Местна инициативна група Исперих приемa проектни предложения по процедура „МИГ Исперих ОПИК 1 – Капацитет за растеж на МСП” от…