Работна група подготви Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Разград до 2024 г.

19-членна работна група с председател заместник-кмета Милена Орешкова разработи Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Разград…