Областна администрация Разград се включи в заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Главният секретар на Областна администрация Разград Михаил Тодоров взе участие в проведеното днес в Окръжен съвет – Гюргево редовно заседание…

Проведе се заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Областният управител на област Разград Драгомир Златев взе участие в последното за годината редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна…

Работна група подготви Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Разград до 2024 г.

19-членна работна група с председател заместник-кмета Милена Орешкова разработи Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Разград…