Кметът Бояджиев подписа договор за сътрудничество с фирма за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили

Започват дейностите по разрешаване на проблема с излезлите от употреба МПС, изоставени от собствениците им на паркинги общинска собственост. Кметът…