Бърза разкриваемост на престъпленията – приоритет за полиция и прокуратура през 2021 година

Бърза разкриваемост на регистрираните престъпления е приоритетът в работата на полиция и прокуратура през 2021 година в Разград. Акцентът бе…