Д-р Надие Карагьозова – новата училищна реалност изисква партниране с родителите

„…споделената отговорност и партньорство между училището и семейството е ключът за успешно взаимодействие в името на детето,  новите реалности налагат…