Борбата с рака е една от най-важните реформи, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на здравеопазването, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и водещи специалисти в областта на онкологията проведоха днес обществена консултация…