Публична дискусия по европроект за реформа в съдебната система

Публична дискусия по проект №BG05SFOP001-3.003-0141-С01/03.02.2021 г. „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” ще се проведе в град Разград. Бенефициент е СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам” град Шумен, в партньорство с Фондация „Отворена врата” град Перник.

Събитието ще се състои на 22 март от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Разград. Поканени са представители на всички органи от системата на съдебната власт в областния център и юристи от общините в Лудогорието. Участие в дискусията ще вземат и представители на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград. Домакин е Областният управител на Разградска област д-р Деян Димитров. Срещата се провежда със съдействие и на Община Разград.

YouTube

В хода на дискусията ще бъде обсъдена нормативната уредба и прилагането ѝ при защитата на човешки и граждански права в Република България. Ще бъде представен доклад от проучване на съдебни, адвокатски и медиаторски практики, изготвен по проекта от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам”. В него са споделени мнения и предложения за оптимизиране на законодателството и подобряване работата на правоприлагащите органи при защитата на човешки и граждански права.

Цел на публичната дискусия е да се обсъдят конкретни предложения от доклада и ако е необходимо, да бъдат коригирани и допълнени, преди внасянето им в Народното събрание на 7 април 2022 г. в Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе