„Автомагистрали Черно море“ АД ще изгражда третата клетка на Регионалното депо за битови отпадъци

Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев и изпълнителният директор на „Автомагистрали Черно море“ АД Ярослав Христов…