Родители без средно образование няма да взимат еднократна финансова помощ за новородено дете

Община Свиленград въведе образователен ценз при отпускането на еднократна финансова помощ за новородено дете. От тази година в Община Свиленград…

Ердинч Хасанов откри Първия дискусионен форум за родители, свързан с противообществените прояви на учениците

Заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов откри Първи дискусионен форум за родители, организиран от Община Разград, чрез Местната комисия за…

Д-р Надие Карагьозова – новата училищна реалност изисква партниране с родителите

„…споделената отговорност и партньорство между училището и семейството е ключът за успешно взаимодействие в името на детето,  новите реалности налагат…