60 години село Просторно

Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров бе гост на 60-годишния юбилей на Кметство Просторно. Той поздрави с празника кметския наместник…