До 30 септември МИГ Завет – Кубрат приема проекти по мярка 7.2 с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Местна инициативна група Завет–Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички…