Предлагат Агрокалендар да представя селското стопанство в областта

Да бъде направен Агрокалендар на област Разград за 2021 година, който да включва мероприятия, свързани със сектор земеделие, животновъдство, растениевъдство,…

С европейски пари подобряват производствените процеси и маркетинга на селскостопанска продукция в Лудогорието

В Разградска област се изпълняват 8 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие…