Приключи проектът „Семейство, училище и общество – заедно към по-добро“ в ОУ ”Д-р Петър Берон” – Осенец

През месец октомври Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград и Основно училище…