Приключи проектът „Семейство, училище и общество – заедно към по-добро“ в ОУ ”Д-р Петър Берон” – Осенец

През месец октомври Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград и Основно училище „Д-р Петър Берон“ в с.Осенец организираха съвместни дейности по проект: „Семейство, училище и общество – заедно към по-добро“. Дейностите са традиционни и показват устойчивост на методи за утвърждаване на нагласи за толерантни взаимоотношения в междуетническия диалог на учениците, както и възпитаване на трудови навици и чувство на отговорност за средата, в която живеем.

YouTube

С първата дейност – „Да помогнем на земята – в деня на гората“ – учениците заедно със свои родители засадиха цветя и храсти в зоната за отдих в училището. Последва инициативата „Да помогнем на земята“, в резултат на която децата и техни родители засадиха дървета в обособени зони в селата Осенец, Дряновец и Балкански. Учениците се ангажират да полагат и в бъдеще нужните грижи за цветята, храстите и дръвчетата.

За да се развиват умения за дейности в екип, за възпитаване на чувство за общност и воля за победа, бе проведен традиционният и любим Турнир по тенис на маса. Под надслов „Турнир на приятелството“ състезанието се проведе на открито и в него взеха участие  и по-големи братя и сестри на учениците.

Припомняме, че подобни съвместни инициативи, финансирани от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните към Община Разград, се провеждат в общо 13 училища на територията на община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе