Щетите от бедствията в САЩ

Щети за милиарди долари са нанесли природните бедствия в САЩ, като изминалата година е била рекордна в това отношение. Урагани,…