Социални работници и експерти от Община Разград участваха в обучение по проекта „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“

В Община Разград се проведе двудневно обучение по Проект BG05SFPR002-2.002-0135 „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване…

Обучаваха педагогически съветници, психолози и социални работници как да разпознават рисково и зависимо поведение

„Разпознаване на рисково и зависимо поведение“ бе темата, която събра педагогически съветници, психолози и социални работници от област Разград на…