Семействата на деца-потребители на социални услуги в Община Разград получиха хранителни пакети

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим участва в предоставянето на 30 хранителни пакета предимно на деца-потребители на социални услуги. По…

Зам.-министър Кръстев: АКСУ осъществява засилен контрол на всички доставчици на социални услуги

„Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) осъществява засилен контрол на всички доставчици на социални услуги. При направените проверки от…

Благодарствени грамоти за представители на социалните услуги, които се предоставят в Община Разград

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев връчи благодарствени грамоти и пролетни цветя на представители на социалните услуги, които се предоставят…

Още 6 месеца възрастни и лица с увреждания от Община Разград ще получават здравно-социални услуги по проект

След отправена покана между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020…