Лекция за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ в СОУ „Христо Ботев“-Лозница

Подготовката на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ е отговорна задача, която се…

Проведе се тържествено заседание на ученическия парламент на СОУ „Христо Ботев“-Лозница на тема „Аз и моите права“

На 29 април 2022 година се проведе тържествено заседание на ученическия парламент на СОУ „Христо Ботев“-Лозница на тема „Аз и…