СУ “Христо Ботев“ – Кубрат започна работа по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)

Проектът е финансиран от Програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия.

FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по проекта са Фондация “Заедно в час”, координатор на проекта, Министерство на образованието и науката и Нов български университет. Основна цел на проекта e да подобри капацитета на българските училища за създаване на условия за приобщаване на учениците чрез развиване на умения за успех.

YouTube

Проектът разпространява добри практики, използвани от иновативни учители, работещи с ученици от уязвими общности. Училищните екипи, участващи в проекта, ще бъдат обучени как да прилагат тези добри практики и как да направят прилагането и развитието им устойчиво чрез създаване на професионални учебни общности (ПУО) на училищно и междуучилищно ниво. В контекста на България добрите практики са свързани с развиване в учениците на умения за успех на XXI век.

Училищен екип, участващ в проекта:
1. Росица Христова – Директор
2. Нуршен Мутиш – Лидер на ПУО
3. Пламена Овчарова – Вутова
4. Елка Игнатова
5. Валентина Димитрова
6. Каролина Иванова
7. Невин Мустафова
8. Красимира Александрова
9. Айсел Реджебова

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе