Бойко Пенков: За по-малко от два месеца успешно обучихме над 1000 души от работещите в центровете за спешна помощ

„За по-малко от два месеца успешно обучение по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“…

Кирил Ананиев: Водещи лекари в България обучават работещите в системата на спешна помощ

„Обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), ще водят доказани български лекари с различни медицински…