Образователна и културна институция от Добрич сподели опита на д-р Надие Карагьозова

С цикъл от лекции свързани с превенцията,  съвременното образование, личностно развитие и себепознание , секретарят на МКБППМН-Кубрат гостува в добруджанския…