Комплекс за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания взе участие в спортен празник в Горски Сеновец

Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Разград взе участие в спортен…