Областният управител на Разград инициира изработването на обща стратегия за развитие на туризма в Северен централен район

Д-р Деян Димитров инициира изработването на обща стратегия за развитие на туризма в петте области на Северен централен район –…

България бе поканена да представи Стратегията си за безопасност на движението по пътищата за следващото десетилетие

Качественият и всеобхватен мониторинг е ключов за постигане на устойчиви резултати в областта на пътната безопасност. По тази причина за…