България бе поканена да представи Стратегията си за безопасност на движението по пътищата за следващото десетилетие

Качественият и всеобхватен мониторинг е ключов за постигане на устойчиви резултати в областта на пътната безопасност. По тази причина за първи път към Националната стратегия за повишаване безопасността на движението в Република България е разработен и тригодишен план за изпълнение, който се актуализира ежегодно. Това подчерта Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), по време на конференция за резултатите, постигнати от страните членки в областта. Събитието се организира от Европейската комисия, а България бе поканена да сподели своя опит и предизвикателствата по прилагане на единния подход „безопасна система“.

„Разработихме Стратегията за следващото десетилетие, обективно отчитайки всички слабости на предходния стратегически документ и след анализ на дефицитите в областта на пътната безопасност“, каза Малина Крумова. По думите ѝ без критичен анализ на провежданите политики през предходните години не би могло да се постигне промяна в сектора и именно това е направила ДАБДП през първата година от своето съществуване. „През периода 2011-2020 г. България е имала разписана стратегия, която обаче е използвала прекалено общи формулировки и е липсвал единен орган, който да координира политиките и да следи за изпълнението на заложените приоритети“, обясни председателят на ДАБДП и поясни, че именно това е променено като подход в новия документ.

YouTube

„Мониторингът е ключов – не можем да чакаме до края на десетилетието, за да анализираме къде сме успели и къде сме се провалили. Безопасността на движението е комплексна и много динамична сфера. За да сме успешни в нея, трябва постоянно да анализираме въведените мерки и да променяме тези, които не работят“, посочи още Малина Крумова. Тя обясни, че именно по тази причина е инициирала и разписването на конкретен план за изпълнение към Стратегията, а целта е в следващите години той да става все по-подробен и детайлен. „Всички трябва да сме наясно, че е нужно да работим едновременно във всички сфери – обучение, контрол, качество на инфраструктурата, изправност на автомобилния парк, превенция и промяна на рисковото поведение, за да имаме и устойчиви резултати“, каза още българският представител.

С приемането на Национална стратегия за 2021-2030 г. и първия План за действие за 2021-2023 г. България положи основите на нов подход в управлението на безопасността на движението по пътищата, който интегрира всички системни фактори с определящо влияние върху безопасността. Приемайки визията за безопасна универсална мобилност и подхода „безопасна система“, България се ангажира да работи в дългосрочен план за постигане на „визия нула“ загинали и тежко ранени в резултат от пътнотранспортни произшествия. Тъй като за планов период 2021-2030 г. България е изправена пред множество предизвикателства, свързани с високите стойности на пътния травматизъм у нас, осъществяването на подхода „безопасна система“ поставя пред страната ни институционални, организационни и финансови въпроси, които чрез участието в конференцията се представят на вниманието на Европейската комисия. Целта е да се постигне оптимално взаимодействие между националните власти, службите на Комисията и ресурсите на различни европейски формати, ангажирани с темата за БДП, така че да се обезпечи пълноценен дебат по ключови въпроси, по които България следва да работи за ефективно изпълнение на тази приоритетна политика.

Повече информация за събитието можете да намерите на страницата на Европейската комисия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе