От Стражец започна провеждането на съвместните инициативи на Местната комисия за БППМН с училищата от общината

Първата дейност от съвместната  инициатива „Многообразието на етносите в моя роден край”, финансирана от Местна комисия за борба срещу противообществените…