Община Разград напомня: При ремонт отпадъците се извозват със строителен контейнер, при нарушения се налагат санкции

Община Разград напомня на гражданите, че при извършване на строително-ремонтни дейности в жилищните имоти е необходимо сформираните строителни отпадъци своевременно…