Община Разград напомня: При ремонт отпадъците се извозват със строителен контейнер, при нарушения се налагат санкции

снимка: Papalin4o Photography

Община Разград напомня на гражданите, че при извършване на строително-ремонтни дейности в жилищните имоти е необходимо сформираните строителни отпадъци своевременно да се събират и транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Разград. Отговорността за изпълнение на тези дейности е на собственика на имота и за негова сметка, в качеството му на възложител на строителните работи. Транспортирането на строителните отпадъци до регионалното депо следва да се извърши с техника, осигурена от собственика на имота, или чрез заявяване на строителен контейнер от сметосъбиращата фирма – „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на тел.: 084 660 580.

При изнасяне на строителните отпадъци от жилището не трябва да се допуска разпиляването и натрупването им на територии за обществено ползване, включващи: улици, алеи, тротоари и площи пред жилищни входове, с което се възпрепятства движението на пътни превозни средства и придвижването на пешеходци. Забранено е и в контейнерите за битови отпадъци да се изхвърлят отпадъци от строителни дейности.

YouTube

Спазването на горепосочените указания ще предотврати възникването на конфликтни ситуации със съседите и живущите в квартала. С полагането на грижи за поддържане на чист и приветлив вид на обществените територии ще се подобри облика и жизнената градска среда.

При констатирани случаи на нарушения ще се връчат предписания и налагат санкции по реда на Закона за управление на отпадъците.

За допълнителна информация, свързана със строителни отпадъци, както и за подаване на сигнали за нарушения гражданите могат да се свържат с Отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград на тел: 084 618 186 или e-mail: [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе