Одобриха промени в програмите за компенсиране на потребители на електроенергия и природен газ

Министерски съвет прие решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение…