Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година

Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година. Това реши Министерският съвет като утвърди броя…