Установиха фирма, изливала неправомерно течности, участвали в технологичен процес в река Бели Лом

Служители на ОДМВР-Разград са установили евентуален източник на замърсяване на повърхностни води, които впоследствие се вливат в река Бели Лом…