Установиха фирма, изливала неправомерно течности, участвали в технологичен процес в река Бели Лом

Служители на ОДМВР-Разград са установили евентуален източник на замърсяване на повърхностни води, които впоследствие се вливат в река Бели Лом в западната промишлена зона на град Разград. Засечено е търговско дружество, което зауства течности, участвали в технологичния процес на производството.

В тази връзка на 16 септември е извършена съвместна проверка с РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, както в предприятието – източник на замърсяване, така и в мястото на изливане на отпадните води в реката.

YouTube

При направения оглед на зауствания и притоци е констатирано замърсяване на реката, което се изразява в промяна на цвета на водата и оттичане на отпадни води.

След като са установени достатъчно данни за извършено престъпление по чл.352, ал.1 от НК, служителите на ОДМВР-Разград са образували досъдебно производство в условията на неотложност.

Уведомена е Районна прокуратура. Взети са проби от почвите и водата, разпитани са свидетели. След указания, дадени от дежурния прокурор, екипът продължава процесуално-следствените действия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе