Теменужка Петкова: Чрез развитието на ядрената енергетика можем да решим много важни въпроси, свързани с климата

„Бъдещето е на чистата енергия. Възобновяемите енергийни източници имат важно място в енергийния микс, но гарантът за енергийна сигурност са…