Възпитаници на кубратско училище се срещнаха със свои партньори по европроект

Десетокласниците Преслава Коджахристова и Каан Велиев от Средно училище „Христо Ботев” Кубрат, придружени от своите преподаватели Нина Цонева и Каролина…

Кабинетът предлага забрана на политическата и партийна дейност в училище

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции…

С пирамида на Добротата МКБППМН-Кубрат финализира дискутираната тема в партньорство с училището в Самуил

Както сме писали и по-рано между кубратската комисия и самуилското училище има добро сътрудничество, което намира реализиция в „Час по…