МИГ Исперих удължи приема на проекти в подкрепа на местни основни услуги и културна инфраструктура

Местна инициативна група Исперих удължи приема на проектни предложения по Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни…