Община Разград стартира проект „Укрепване на общинския капацитет“, търсят се специалист „социални услуги“ и двама „социални сътрудници“

Община Разград стартира реализацията на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград“, който е финансиран по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване…