Работници от ОП “Ремонтстрой“ обновиха уличното осветление по ул. „Паркова“ и ул. „Васил Левски“

Непосредствено преди отмяната на извънредното положение работници на ОП “Ремонстрой“ обновиха уличното осветление по две от оживените улици на Разград.…