Започна процедура по въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Вардар“ в района на ОУ “Никола Икономов“

Започна процедура по въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Вардар“ в района на ОУ“Никола Икономов“-Разград. За затрудненията в движението пред…