РИОСВ-Русе отчете превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания…

Извънредна сесия на Общински съвет-Разград във връзка с качеството на атмосферния въздух в града се проведе вчера

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и част от неговия екип – заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров,…

РИОСВ – Русе: Мобилната станция не е отчела превишения на следените атмосферни замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда, която извършва непрекъснати измервания от 7 юли в Разград, не…

Мобилната станция на РИОСВ – Русе не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград, …