Четири фирми с глоби от екоинспекцията за замърсяване на въздуха и водите

Текущи месечни санкции ще бъдат наложени на четири дружества в Разград заради превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени…