Общинският съвет прие решение за внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух в Разград

Общински съвет-Разград прие решение във връзка с разрешаване проблема със замърсения въздух на Разград. Това стана на извънредна сесия на…