ЕП подкрепя стимулирането на използването на възобновяеми енергийни източници и спестяването на енергия

Европейският парламент иска до 2030 г. възобновяемата енергия да се използва много повече, а потреблението на енергия да бъде значително…