Виртуална великденска картичка от емпатистите към МКБППМН и ученици от юперското училище за ДЦВУ-Кубрат

Великденска виртуална картичка с пожелания подготвиха емпатистите от Кубрат в партньорство с ученици от юперското училище с ръководител Недялка Кирилова…