Видео урок на тема „Безопасен интернет“ сподели МКБППМН-Кубрат с учители, родители и ученици

Темата поддържа постоянна актуалност по много причини. Все повече работната и учебната дейност се осъществява в дигиталната среда,  особено от…