Къде на 1, 2 и 3 януари в страната ще може да се направи изследване за доказване на COVID-19

МЗ публикува списък на лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция…