Възпитаниците от набор 1968 година на дом-интернат „Дянко Стефанов“ – Исперих отпразнуваха 40-годишен юбилей от завършването

Възпитаниците от набор 1968 година на дом-интернат „Дянко Стефанов“ – Исперих (съществувал от 1949 до 2003 година – понастоящем Дом…