Основни правила при работа със строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи

Често в резултат от извършване на селскостопански и строителни дейности с транспортни средства в близост до електропроводи се случват инциденти,…

„Исперих – отворени пространства“ – празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група

Всички жители и гости на община Исперих, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местната власт, образованието, културата и…

Земеделски производители от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти

С проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, агропредприемачи…

Регламентираха организацията на преброяването на земеделските стопанства през 2020

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Законопроектът има за цел да продължи поредицата…