Втора сума за пострадалите от земетресението в Турция внесоха кубратските емпатистите, подкрепиха ги и възрастни

Ученици-доброволци към МКБППМН-Кубрат миналата седмица показаха съпричастност, като заделиха от джобните си  и заедно с техния ръководител Надие Карагьозова внесоха…