ЕРП Север подготви мрежата в Североизточна България за работа през есенно-зимния период

 Във връзка с подготовката на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, извършвана ежегодно през този сезон, ЕРП Север осъществи необходимите технически…

ЕРП Север подготви електроразпределителната мрежа на своята територия за работа при зимни условия

Електроразпределение Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията през есенно-зимния…