Догодина започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в Разград

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев коментира в специално изявление на Фейсбук страницата на Община Разград актуалната тема за план-сметки…