Обявени свободни работни места в област Разград към 3 февруари

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 социален работник, висше образование, спец.”Социални дейности” 1 психолог,…

С европейски пари подобряват производствените процеси и маркетинга на селскостопанска продукция в Лудогорието

В Разградска област се изпълняват 8 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие…

Обявени свободни работни места в област Разград към 27 януари

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 учител, чуждоезиково обучение, висше образование, спец.”Английска филология” 2…