МВР обяви магазините с разрешително за продажба на фойерверки

© pexels.com

В 12 магазина в област Разград е разрешена продажбата на пиротехнически средства с увеселителна цел и търговските обекти са заведени на отчет и контрол – съобщават от ОДМВР-Разград.
Това са шестте ловно-рибарски оръжейни магазина в областта – 3 в Разград, 2 в Кубрат и 1 в Исперих. Останалите обекти са магазини за продажба на промишлени стоки – 4 в Разград и 2 в Исперих.
В тях се извършва продажба  на фойерверки само  от класове 1, 2  и 3. Категория 1 са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и които могат да се употребяват в жилищни сгради, те са от типа бенгалски огън и др.Категория 2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства, това са т. нар. “пиратки”. Категория 3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност и са предназначени за употреба в обширни открити пространства – пиробатерии, ракети и др. Категория 4 са фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, известни са като фойерверки за професионална употреба. Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и употреба на фойерверки от категория 1 , от категория 2 – до 5 кг. брутно тегло и от категория 3- до 10 единични бройки. Илюминациите могат да извършват само лица, които са получили разрешение за употреба по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия. Те писмено уведомяват началника на РУМВР, на чиято територия ще извършат дейността и представят разрешение за извършване на пиротехнически ефекти, издадено от съответната дирекция “Инспекция по труда”.
На собствениците и продавачите на магазините са връчени писмени разпореждания да не продават пиротехнически изделия от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 год. и от категория 3-на лица под 18 години. При констатирани нарушения на тези забрани, глобата е в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 5000 лв.
За гарантиране на добър обществен ред и сигурност на предстоящите празници и с цел предотвратяване на нерегламентирана продажба и неправомерна употреба на пиротехнически изделия от полицията съобщават, че са предприети следните мерки:
Създадена е организация за засилени проверки в търговската мрежа,  пазари, импровизирани сергии и др. за недопускане продажба на пиротехнически изделия на места без надлежно издадени полицейски разрешения за търговия.

Който търгува с пиротехнически изделия без разрешение, издадено от надлежен орган на властта , когато такова се изисква, се наказва по Наказателния кодекс.

YouTube

– Осъществяване на контрол с цел недопускане хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и др. гърмящи пожароопасни стоки на обществени места, в районите на учебни заведения, социални домове, здравни и лечебни заведения, молитвени храмове и манастири и употребата на пиротехнически  изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения. Нарушителите се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.
С цел опазването на нощната тишина “пиратки” могат да се употребяват само във времето, определено със заповед от кмета на съответната община.
Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.
Забранява се: откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност; носенето и употребата на оръжие и боеприпаси в обществени заведения за хранене и увеселение; в молитвени домове, храмове и манастири; в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове; употребата на огнестрелно оръжие с цел, различна от целта, за която са придобити; неогнестрелни оръжия (газ-сигнални пистолети, пневматично оръжие) на обществени места.
Нарушителите на изброените по-горе забрани се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.
Който носи и употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества се наказва с глоба от 500 до 3000лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе